РАЙОНЕН СЪД ГР. КОЗЛОДУЙ

Адрес: гр. Козлодуй, ул. "Кирил и Методий" № 5

e-mail: rskozlodui@abv.bg, Kozloduy-rs@justice.bg

Начало

Герб на гр. Козлодуй Конкурс за назначаване на 1 (една) щатна бройка на длъжността „Съдебен секретар”

ПРОТОКОЛ - ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
ПРОТОКОЛ ЗА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСПроцедура по набиране на нови вещи лица, които да бъдат включени в списъка на вещите лица за съдебния район на Окръжен съд - Враца и Административен съд - Враца за 2020г.:


ЗАПОВЕД №306/03.06.2019г. - Окръжен съд - Враца
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА
ОБРАЗЕЦ №1
ОБРАЗЕЦ №2
ОБРАЗЕЦ №3
ОБРАЗЕЦ №4
ОБРАЗЕЦ №5
ОБРАЗЕЦ №6
ОБРАЗЕЦ №7Указания за достъп до публикуваните съдебни актове, съгласно чл.64 от ЗСВ

  • От главното меню изберете „СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ” → ВИДА НА ДЕЛОТО (Гражданско, Наказателно дело) → ГОДИНА НА ПУБЛИКУВАНЕ → МЕСЕЦ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИЯ АКТ → НОМЕР НА ДЕЛОТО.

    • Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

      С Решение на Консултативния орган по проект „ Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по тематичен фонд „Сигурност” на Българо – швейцарската програма за сътрудничество, Районен съд гр.Козлодуй е избран да участва като пилотен съд, в който ще бъдат създадени специализирани състави за разглеждане на дела, по които участват непълнолетни лица. По проекта ще бъде създадена и оборудвана стая за щадящо изслушване на деца в съдебния районен на Районен съд гр.Козлодуй.